Denne politik angår alene hjemmesiden www.barnitrivsel.dk .
Besøgende på hjemmesiden bliver ikke registreret eller på anden vis gemt.
Der indsamles ikke data om den besøgende via cookies eller på anden vis.

Persondata politik – relateret til produkt og ydelser.
Såfremt du modtager rådgivning fra Barn i Trivsel modtager du en separat samtykkeerklæring. Dette sker enten direkte fra Barn i Brivsel eller via dit sundhedsforsikringsselskab.

Er du kunde hos Barn i Trivsel kan du til en hver tid få oplysninger om vores sikkerhedspolitik og dataprocesser.