Barn i Trivsel består af en række erfarne rådgivere og de to stiftere Martin Tage Hansen og Sune Stisen. Vi er meget glade for – og stolte over – at have fundet en bred vifte af rådgivere med stor erfaring. Rådgiverne bidrager både med at forfine metode og koncept og med at finde flere rådgivere. På den måde holder vi os selv til ilden og sikrer, at de rådgivere, der møder bekymrede forældre, er absolut velegnede og en integreret del af konceptet.

Er du potentiel rådgiver kontakt Martin på mob. 4245 7709 eller mail: martin@barnitrivsel.dk

For andre henvendelser kontakt Sune på mob. 6155 0982 eller mail: sune@barnitrivsel.dk

Barn i Trivsel ApS – CVR 39120305

Rådgiverne

Annette Whimster

Annette Whimster

Familie- og parterapeut

Annette har gennem mange år arbejdet med familieproblematikker i kommunalt regi og har samarbejdet med de mange faggrupper på familieområdet. Hun gør en stor forskel for familier i forhold til tidlig tilknytning, konstruktiv konfliktløsning, skilsmisse, tab, sorg og generel børnetrivsel. Hun er cand.mag. og uddannet familieterapeut fra Kempler. Hun har også egen praksis som psykoterapeut, familieterapeut, parterapeut og konfliktmægler. Se mere på www.annettewhimster.dk

Lone Carmel

Lone Carmel

Familie- og Psykoterapeut

Lone er kandidat i pædagogisk psykologi og senere uddannet som familierådgiver fra Kempler Instituttet. Hun har udgivet bogen ”Hverdagsrelationer” som behandler og samler op på de mange forløb hun har haft med familier og forældre gennem årene. Lone rådgiver om trivsel i familien også når arbejdslivet er en del af familiens udfordringer.
www.relazion.dk

Rikke Winkler

Rikke Winkler

Pædagog & certificeret Peaceful Parent Coach & Psykoterapeut

Rikke har i mere end 15 år arbejdet aktivt med at understøtte den gode kontakt mellem børn og voksne. Hun driver virksomheden forældresparring.dk og er blandt de danske pionerer på området for babytegn. Hun er uddannet pædagog, coach og psykoterapeut og har gennem årene rådgivet og undervist utallige voksne i at forstå børnenes verden. En styrket indsigt i børnenes perspektiv giver bedre samarbejde i familien, mindre skældud og færre konflikter. Rikke har en praktisk og jordnær tilgang, der altid tager udgangspunkt i de voksnes gode intentioner.
www.foraeldresparring.dk

Dorte Jensen

Dorte Jensen

Familieterapeut

Dorte har en meget omfattende erfaring med familierådgivning i mange sammenhænge. Derudover har hun en voksenpædagogisk grunduddannelse og er uddannet familierådgiver og supervisor fra Kempler Instituttet. Dorte arbejder som familierådgiver og har stor erfaring fra Psykiatrien og foreningen SAVN. Hun er tilknyttet Dansk Familieterapeutisk Institut -DFTI - som konsulent og underviser. Endelig har hun i en årrække været ekstern lektor på Københavns Universitet, hvor hun har undervist medicinstuderende i socialmedicin.
www.dj4700.dk/

Karen Holm

Karen Holm

Familieterapeut

Karen har 22 års erfaring med terapeutisk arbejde blandt andet på et familiecenter. Hun er uddannet inden for Ergoterapi og psykoterapi blandt andet med træning og efteruddannelse inden for Traumeterapi.
Karen trækker på sin store erfaring og stærke intuition i sit arbejde. Hun har dybt kendskab til det menneskelige nervesystem og arbejder aktivt med regulering af stresstilstande.
www.karenholm.dk

Mille Storm

Mille Storm

Familieterapeut og socialrådgiver

I 17 år har Mille arbejdet som familiesagsbehandler, familieplejekonsulent, konsulent og familierådgiver/behandler. Tidligere i sin karriere arbejdede hun med børn i daginstitutioner. Mille startede som socialrådgiver og er blandt andet efteruddannet i systemisk familieterapi og ICDP. Hun har lang erfaring fra både det kommunale og fra sin private praksis.
www.millestorm.dk

Anne-Louise Prochownik

Anne-Louise Prochownik

Familieterapeut

Anne-Louise er uddannet Pædagog og Psykoterapeut fra Hildebrandt Instituttet. Hun har egne klienter og har i mere end 10 år arbejdet med børn og deres forældre. Anne-Louise har gennem sin karriere opbygget en stærk forståelse for det udviklende samspil mellem børn og deres forældre. Hun har blandt andet arbejdet med anbragte børn, børn med diagnoser og plejefamilier. Anne-Louise bruger sin indsigt i børns normale udvikling og det menneskelige nervesystem som en af grundstenene i hendes rådgivning.

Nana Jannerup

Nana Jannerup

Familieterapeut og socialrådgiver

Nana har hjulpet børnefamilier i 17 år. Både som privatpraktiserende og i kommunalt regi. Hendes erfaringer strækker sig helt fra graviditet, over forældreskab, familien som helhed og parforholdet. Nana er desuden uddannet indenfor mentalisering og konfliktmægling. Hun sætter fokus på muligheder for et bedre familieliv, samt bedre personlig trivsel for både voksne og børn. www.nanajannerup.dk

Anja Kreutzmann

Anja Kreutzmann

Sundhedsplejerske og familievejleder

Anja er sundhedsplejerske og har omfattende erfaring fra flere kommuner. Udover rådgivning af forældre og dyb viden om plejen af små børn, har Anja arbejdet i psykiatrien med voksne, børn og spædbørn. Hun har en kandidatgrad i pædagogik, og er i alt hvad hun gør optaget af at forstå og udvikle relationen mellem forældre og børn. Det er det, som er bagved, der er vigtigt.

Stiftere

Sune Stisen

Sune er Cand.Scient.Soc og har arbejdet med ledelse, kommunikation og planlægning i en håndfuld brancher i sin karriere. De seneste år har han fungeret som freelance projektleder og konsulent.

Privat har Sune 3 børn og er på trettende år gift med Ann-Sofie som er pædagog og supermor.

Hvorfor arbejder du med dette koncept?

”I min moderne ”din, min vores familie” var vi langsomt, men sikkert havnet i en kronisk krise tilstand. Stemningen var ulidelig – særligt under måltiderne.

Jeg var noget skeptisk overfor rådgivning, men da min hustru fik mig overbevist oplevede jeg at vores situation blev meget bedre – ikke i løbet af dage og uger- men timer.

Jeg så simpelthen min egen opførsel og ansvar i et nyt lys og børnene reagerede utrolig hurtigt og positivt.”

Vi tror på at mange helt almindelige forældre kunne bruge en tilsvarende håndsrækning, der ikke nødvendigvis involverer måneders terapi.

https://www.linkedin.com/in/sunestisen/

Sune StisenMedstifter og direktør
Martin Tage Hansen

Martin er Cand.scient.soc., ICDP træner, specialist i samarbejde og tømrersvend

Martin har i sit akademiske arbejdsliv fokuseret på den kvalitative kommunikation mellem mennesker, hvad enten det har været som et værktøj til at højne sikkerheden i en virksomhed eller for at understøtte forandringer.

Som ICDP træner i Dansk Center for ICDP har Martin en dybdegående teoretisk og praktisk viden om det nødvendige samspil mellem børn og deres voksne.

Martin har som selvstændig konsulent de sidste 3 år arbejdet med at uddanne, supervisere og udvikle pædagoger, ledere, sundhedspersonale og professionelle, der arbejder med børn og ældre.

Martin er far til Amanda og Laura og er gift med Ann. Det er min vigtigste erfaring i livet – at være far og skabe så gode vilkår som muligt for familien.

Hvorfor engagere dig i Barn i Trivsel?:

”Det er min vigtigste ambition i livet – at være far og skabe så gode vilkår som muligt for familien. Det er mit absolutte ideal at skabe gode rammer for børns udvikling og samspil. I den ramme er ingen vigtigere end forældrene. Jeg ønsker at indgå i en sammenhæng, hvor det er muligt at hjælpe en bred kreds af forældre til at få bedre relationelle kompetencer…”

https://www.linkedin.com/in/martintagehansen

Martin Tage HansenMedstifter og fagligt ansvarlig