Tilgang

Rådgivningen sker over telefonen. Det er vores erfaring, at telefonisk rådgivning er ideelt til en målrettet samtale med rådgivning for øje. Samtidig er logistik og planlægning nemmere for forældrene. Der er færre barrierer, når man bare skal løfte røret. Grundprincipperne i rådgivningen er:

  • Barnet som manual – barnet viser altid, hvordan det har det
  • Fokus på det, der virker
  • Det voksne ansvar
  • Justering af voksen adfærd og tilgang
  • De små sejre baner vejen for de større.

En forælder skal hos Barn i Trivsel føle sig mødt og anerkendt fra første kontakt. Det er centralt, at første kontakt med kunden sker over telefonen. Den første visitering vil primært fokusere på barnets udgangspunkt. Ud fra den første visitation vil Barn i Trivsel udpege en ledig rådgiver, der tager direkte kontakt til forældrene inden for 48 timer. Rådgiver og forældre aftaler i denne kontakt tid for første session. Der er tale om tre timers telefonisk rådgivning fordelt på tre sessioner over 4-8 uger. Det er centralt, at rådgivningen kan finde sted på tidspunkter, hvor det passer forælderen. I praksis vil det formentlig betyde mellem 08:00 og 22:00 på hverdage. Selve sessionen er naturligvis tilpasset den enkelte familie og lige netop deres problemstilling. Hver session følges op af en kort mail til forældrene, hvor væsentlige erkendelser, erfaringer og opgaver er nedfældet til fælles reference. Rådgivere forslår også øvelser, som familien kan bruge indtil næste session. Den sidste session følges op af en opsamling, hvor det kort beskrives, hvad udgangspunktet var, hvad der er opnået, og hvad er kan arbejdes videre med. Metoden er inspireret af ICDP og giver forældrene mulighed for at øve sig i konkrete situationer fra hverdagen. Rådgivningen kan også styrke forælderens relation til institutioner og skole. ICDP  anbefales af Unicef og socialstyrelsen. ICDP anvendes yderligere af Red Barnet, og  de fleste kommuner har valgt at uddanne deres personale efter metoden, fordi den så effektivt udvikler de voksnes kompetence til at indgå i positive relationer.